Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̰ʔj˨˩ɗə̰j˨˨ɗəj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəj˨˨ɗə̰j˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

đậy

  1. Lấy vật gì đặt lên trên cho kín.
    Thức ăn phải đậy, kẻo ruồi
  2. Giữ kín, không cho người khác biết.
    Tốt phô ra, xấu xa đậy lại. (tục ngữ)
  3. Trgt. Phải trả thay cho người khác.
    Người em bỏ ra đi, người anh phải trả nợ đậy.

Dịch sửa

Tham khảo sửa