Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̰j˧˩˧ɗəj˧˩˨ɗəj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəj˧˩ɗə̰ʔj˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

đẩy

  1. ngoại động từ. Dùng lực tác động vào vật thể từ phía ngoài vào phía vật thể, để làm nó di chuyển theo chiều tác dụng.
  2. ngoại động từ. Từ địa phương miền Nam, do 1 nhóm người đặt ra chỉ hành động giao hợp.
    Hôm qua 2 đứa chúng nó đang đẩy nhau ở phòng tao, làm tao ngủ không được

Trái nghĩa sửa


Tham khảo sửa

  • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)