Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗat˧˥ɗa̰k˩˧ɗak˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗat˩˩ɗa̰t˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ Sửa đổi

đắt

 1. giá cao hơn bình thường.
  Chiếc đồng hồ đắt quá.
  Giá đắt.
  Mua đắt.
  Hàng đắt tiền.
 2. Được nhiều người chuộng, nhiều người mua.
  Đắt hàng.
  Cửa hàng đắt khách.
 3. (Từ ngữ hoặc hình tượng văn học nghệ thuật) có giá trị diễn đạt cao hơn mức bình thường.
  Chữ dùng rất đắt.
  Ví dụ chưa đắt lắm.
 4. (Khẩu ngữ) Được chấp nhận, được hoan nghênhđạt yêu cầu.
  Có đủ sức khoẻ, đi bộ đội chắc đắt.
  Của ấy cho không cũng chẳng đắt.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Trái nghĩa Sửa đổi

có giá cao hơn bình thường

Dịch Sửa đổi

có giá cao hơn bình thường

Thành ngữ Sửa đổi

đắt chồng
(Khẩu ngữ) Được nhiều người muốn hỏi làm vợ.

Từ liên hệ Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi