Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗat˧˥ɗa̰k˩˧ɗak˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗat˩˩ɗa̰t˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ sửa

đắt

 1. giá cao hơn bình thường.
  Chiếc đồng hồ đắt quá.
  Giá đắt.
  Mua đắt.
  Hàng đắt tiền.
 2. Được nhiều người chuộng, nhiều người mua.
  Đắt hàng.
  Cửa hàng đắt khách.
 3. (Từ ngữ hoặc hình tượng văn học nghệ thuật) có giá trị diễn đạt cao hơn mức bình thường.
  Chữ dùng rất đắt.
  Ví dụ chưa đắt lắm.
 4. (Khẩu ngữ) Được chấp nhận, được hoan nghênhđạt yêu cầu.
  Có đủ sức khoẻ, đi bộ đội chắc đắt.
  Của ấy cho không cũng chẳng đắt.

Đồng nghĩa sửa

Trái nghĩa sửa

có giá cao hơn bình thường

Dịch sửa

có giá cao hơn bình thường

Thành ngữ sửa

đắt chồng
(Khẩu ngữ) Được nhiều người muốn hỏi làm vợ.

Từ liên hệ sửa

Tham khảo sửa