Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zḭʔə˨˩ʐḭə˨˨ɹiə˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹiə˨˨ɹḭə˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

rịa

  1. Nói đồ gốm, đồ sứ hơi nứt ra.
    Bát rịa.

Tham khảo sửa