Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨə̤wŋ˨˩ ʨɔ̰ʔt˨˩tʂəwŋ˧˧ tʂɔ̰k˨˨tʂəwŋ˨˩ tʂɔk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂəwŋ˧˧ tʂɔt˨˨tʂəwŋ˧˧ tʂɔ̰t˨˨

Định nghĩa sửa

trồng trọt

  1. Trồng cây nói chung.
    Kỹ thuật trồng trọt.
    Trồng trọt hiệu quả cho năng suất cao.

Dịch sửa

Tham khảo sửa