Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɔ̰m˧˩˧tʰɔm˧˩˨tʰɔm˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɔm˧˩tʰɔ̰ʔm˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

thỏm

  1. Nói rơi vào một cách gọn ghẽ hoặc nói cách ăn uống rất ít.
    Nút nhỏ lọt thỏm vào chai.
    Nó ăn uống thỏm thẻ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa