Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨṵʔm˨˩tʂṵm˨˨tʂum˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂum˨˨tʂṵm˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Phó từ

sửa

trụm

  1. Tất cả, hết cả một mẻ, một lúc.
    Bắt trụm cả bọn phản động.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa