Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sa̰ʔm˨˩ʂa̰m˨˨ʂam˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂam˨˨ʂa̰m˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

sặm

  1. Nói màu thẫm.
    Đỏ sặm.

Dịch sửa

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa