Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰa̰m˧˩˧tʰam˧˩˨tʰam˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰam˧˩tʰa̰ʔm˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Danh từ sửa

thẳm

  1. hang, hầm.

Tiếng Mường sửa

Cách phát âm sửa

Động từ sửa

thẳm

  1. tắm.