Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực mauvais
/mɔ.vɛ/
mauvais
/mɔ.vɛ/
Giống cái mauvaise
/mɔ.vɛz/
mauvaises
/mɔ.vɛz/

mauvais /mɔ.vɛ/

 1. Xấu, tồi, dở, kém.
  Mauvais bois — gỗ xấu
  Mauvais poète — nhà thơ tồi
  Avoir de mauvais yeux — mắt kém
  Mauvaise mémoire — trí nhớ kém
  Parler un mauvais français — nói tiếng Pháp tồi
 2. Rủi, đen đủi.
  Mauvaise chance — vận rủi
 3. Sai.
  Mauvais calcul — tính sai
  Prendre la mauvaise route — đi sai đường
 4. Khó khăn.
  Mauvais moments — những lúc khó khăn
 5. Ác.
  Il a eu un rire mauvais — anh ta có cái cười ác
  avoir mauvaise mine — trông thiểu não; có vẻ ốm
  faire mauvais visage à quelqu'un — đối xử lạnh nhạt với ai
  mauvaise langue — xem langue
  mauvaise odeur — mùi hôi, mùi thối
  mauvaise tête — kẻ bướng bỉnh
  prendre en mauvaise part — hiểu theo nghĩa xấu

Trái nghĩa sửa

Phó từ sửa

mauvais /mɔ.vɛ/

 1. Xấu, không hay.
  faire mauvais — trời xấu, trời âm u+ không hay ho gì; đáng buồn
  sentir mauvais — thối+ có vẻ không hay ho gì, có chiều hướng xấu đi
  ça sent mauvais — (thân mật) sự việc có chiều hướng xấu đi

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
mauvais
/mɔ.vɛ/
mauvais
/mɔ.vɛ/

mauvais /mɔ.vɛ/

 1. Cái xấu.
  Discerner le bon du mauvais — phân biệt cái tốt với cái xấu

Danh từ sửa

  Số ít Số nhiều
Số ít mauvais
/mɔ.vɛ/
mauvais
/mɔ.vɛ/
Số nhiều mauvais
/mɔ.vɛ/
mauvais
/mɔ.vɛ/

mauvais /mɔ.vɛ/

 1. Người xấu.
  Les mauvais — những người xấu

Tham khảo sửa