Tiếng Việt Sửa đổi

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
 
Trái Đất

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨaːj˧˥ ɗət˧˥tʂa̰ːj˩˧ ɗə̰k˩˧tʂaːj˧˥ ɗək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂaːj˩˩ ɗət˩˩tʂa̰ːj˩˧ ɗə̰t˩˧

Danh từ riêng Sửa đổi

Trái Đất, Trái đất

  1. Hành tinh thứ ba trong Hệ Mặt Trời, nơi con người và các sinh vật khác sinh sống.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Tiếng Seneca Sửa đổi

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi