Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lɛʔɛ˧˥ fa̰ːj˧˩˧˧˩˨ faːj˧˩˨˨˩˦ faːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lɛ̰˩˧ faːj˧˩˧˩ faːj˧˩lɛ̰˨˨ fa̰ːʔj˧˩

Danh từ sửa

lẽ phải

  1. Điều được coi là phải, là hợp đạo lí.
    Làm theo lẽ phải.
    Nhìn ra lẽ phải.
    Lẽ phải bao giờ cũng thắng.

Tham khảo sửa