Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈɡoʊʃ]

Tính từSửa đổi

gauche /ˈɡoʊʃ/

 1. Vụng về.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ɡɔʃ]

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực gauche
/ɡɔʃ/
gauches
/ɡɔʃ/
Giống cái gauche
/ɡɔʃ/
gauches
/ɡɔʃ/

gauche /ɡɔʃ/

 1. Trái, tả.
  Oeil gauche — mắt trái
  Aile gauche d’une armée — cánh tả của một đạo quân
 2. Vênh.
  Planche gauche — tấm ván vênh
 3. (Toán học) Ghềnh.
  Quadrilatère gauche — hình bốn cạnh ghềnh
 4. Vụng về, lóng cóng.
  Homme gauche — người vụng về
  Mariage de la main gauche — sự lấy nhau không cưới xin+ (từ cũ; nghĩa cũ) cuộc hôn nhân không cân xứng (quí phái lấy thường dân).

Trái nghĩaSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
gauche
/ɡɔʃ/
gauches
/ɡɔʃ/

gauche gc /ɡɔʃ/

 1. Bên trái.
  S’asseoir à la gauche de quelqu'un — ngồi bên trái ai
 2. (Chính) Cánh tả, phái tả.
  À droite et à gauche — tứ phía.
  à gauche — ở bên trái; về bên trái
  jusqu'à la gauche — đến cùng; đến mức
  mettre de l’argent à gauche — cất giấu tiền dành dụm
  passer l’arme à gauche — chết

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi