Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɔj˧˥ tʰɨə̤ŋ˨˩tʰɔ̰j˩˧ tʰɨəŋ˧˧tʰɔj˧˥ tʰɨəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɔj˩˩ tʰɨəŋ˧˧tʰɔ̰j˩˧ tʰɨəŋ˧˧

Từ tương tự sửa

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa