Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
taʔaj˧˥taːj˧˩˨taːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ta̰ːj˩˧taːj˧˩ta̰ːj˨˨

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

tãi

  1. Dàn mỏng ra trên bề mặt.
    Tãi thóc ra cho mau khô.

Tham khảo sửa