Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ta̰ːj˧˩˧taːj˧˩˨taːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
taːj˧˩ta̰ːʔj˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

tải

 1. (Khẩu ngữ) Bao tải (nói tắt).
  Một tải gạo.
 2. Trọng tải (nói tắt).
  Xe chở vượt tải.
  Quá tải.

Động từ sửa

tải

 1. Vận chuyển đi xa.
  Tải quân nhu.
  Tải hàng về kho.
  Xe tải.

Dịch sửa

Tham khảo sửa