Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

labour

 1. Lao động.
  manual labour — lao động chân tay
 2. Công việc, công việc nặng nhọc.
  labour of great difficulty — một công việc rất khó khăn
  the labours of Hercules; Herculian labours — những công việc đòi hỏi phải có sức khoẻ phi thường
 3. Tầng lớp lao động, nhân công.
  labour and capital — lao động và tư bản; thợ và chủ
  shortage of labour — tình trạng thiếu nhân công
 4. Đau đẻ.
  a woman in labour — người đàn bà đau đẻ

Thành ngữ sửa

Nội động từ sửa

labour nội động từ

 1. Gắng công, nỗ lực, dốc sức.
  to labour for the happiness of mankind — nỗ lực vì hạnh phúc của loài người
  to labour at a task — dốc sức hoàn thành nhiệm vụ
 2. Di chuyển chậm chạp, di chuyển khó khăn; lắc lư tròng trành trên biển động.
 3. (+ under) Bị giày vò, quằn quại, chịu đau đớn; là nạn nhân của.
  to labour under a disease — bị bệnh tật giày vò
  to labour under a delusion — bị một ảo tưởng ám ảnh
 4. Đau khổ.

Ngoại động từ sửa

labour ngoại động từ

 1. Dày công trau dồi; chuẩn bị kỹ lưỡng; bàn bạc chi tiết.
  to labour a point — bàn bạc chi tiết một vấn đề

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
labour
/la.buʁ/
labours
/la.buʁ/

labour /la.buʁ/

 1. Sự cày, sự cuốc (đất).
 2. (Thường số nhiều) Đất cày.

Tham khảo sửa