Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ko˧˥ ɣaŋ˧˥ko̰˩˧ ɣa̰ŋ˩˧ko˧˥ ɣaŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ko˩˩ ɣaŋ˩˩ko̰˩˧ ɣa̰ŋ˩˧

Nội động từ sửa

cố gắng

  1. Đưa sức ra nhiều hơn bình thường để làm việc gì (nói khái quát).
    Cố gắng luyện tập.

Danh từ sửa

cố gắng

  1. Sự cố gắng.
    Có nhiều cố gắng trong công tác.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa