Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zi˧˧ ʨwiə̰n˧˩˧ji˧˥ ʨwiəŋ˧˩˨ji˧˧ ʨwiəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟi˧˥ ʨwiən˧˩ɟi˧˥˧ ʨwiə̰ʔn˧˩

Động từ sửa

di chuyển

  1. Dời đi nơi khác.
    Di chuyển đến chỗ ở mới.

Dịch sửa

Tham khảo sửa