Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓa̤ːn˨˩ ɓa̰ːʔk˨˩ɓaːŋ˧˧ ɓa̰ːk˨˨ɓaːŋ˨˩ ɓaːk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːn˧˧ ɓaːk˨˨ɓaːn˧˧ ɓa̰ːk˨˨

Động từ

sửa

bàn bạc

  1. Trao đổi ý kiến qua lại nói chung.
    Vấn đề này cần được bàn bạc kĩ.
    Bàn bạc tập thể.

Tham khảo

sửa