Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
noʔo˧˥ lɨ̰ʔk˨˩no˧˩˨ lɨ̰k˨˨no˨˩˦ lɨk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
no̰˩˧ lɨk˨˨no˧˩ lɨ̰k˨˨no̰˨˨ lɨ̰k˨˨

Phó từ sửa

nỗ lực

  1. Ráng hết sức.
    Nỗ lực học tập.

Dịch sửa

Tham khảo sửa