Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hɔm˧˧hɔm˧˥hɔm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hɔm˧˥hɔm˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

hom

 1. Đồ đan hình nónrăng như răng lược để đậy miệng giỏ.
 2. Khung bằng tre, nứa để phết giấyngoài.
  Hom ngựa giấy.
  Hom quạt.
 3. Cái lông ở đầu hạt thóc.
  Thóc có hom.
 4. Cái tua ở trong cái khóa.
  Hom khóa.
 5. Cái hay cái xương nhỏ.
  Hom cau.
  Hom cá.
 6. Đoạn thân cây sắn dùng để cắm xuống trồng.
  Chọn hom sắn.

Tham khảo sửa

Tiếng Mangas sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

hom

 1. khỉ đầu chó.

Tham khảo sửa

 • Blench, Roger, Bulkaam, Michael. 2020. An introduction to Mantsi, a South Bauchi language of Central Nigeria.

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

hom

 1. thơm.

Tham khảo sửa

 • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên