Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hɔm˧˧hɔm˧˥hɔm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hɔm˧˥hɔm˧˥˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

hom

 1. Đồ đan hình nónrăng như răng lược để đậy miệng giỏ.
 2. Khung bằng tre, nứa để phết giấyngoài.
  Hom ngựa giấy.
  Hom quạt.
 3. Cái lông ở đầu hạt thóc.
  Thóc có hom.
 4. Cái tua ở trong cái khóa.
  Hom khóa.
 5. Cái hay cái xương nhỏ.
  Hom cau.
  Hom cá.
 6. Đoạn thân cây sắn dùng để cắm xuống trồng.
  Chọn hom sắn.

Tham khảo Sửa đổi

Tiếng Tày Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

hom

 1. thơm.

Tham khảo Sửa đổi

 • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên