Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ho̰m˧˩˧hom˧˩˨hom˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hom˧˩ho̰ʔm˧˩

Đại từ sửa

hổm

  1. (Phng, Kng) Hôm đó, hôm ấy.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)

Tiếng Tay Dọ sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /hom³³/

Danh từ sửa

hổm

  1. cái bóng.