Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hə̰ːʔm˨˩hə̰ːm˨˨həːm˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
həːm˨˨hə̰ːm˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

hợm

  1. Làm cao, lên mặt.
    Hợm của.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa