Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hom˧˧hom˧˥hom˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hom˧˥hom˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

hôm

  1. Buổi tối.
    Đầu hôm.
    Ăn bữa hôm, lo bữa mai. (tục ngữ)
  2. Ngày.
    Đi công tác vài hôm.
    Mươi hôm nữa.

Tham khảo sửa