Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwa̤ːn˨˩hwaːŋ˧˧hwaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwan˧˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

hoàn

 1. Thuốc đông y ở dạng viên tròn.
  Thuốc hoàn.
  Hoàn tán.
  Cao đơn. (đan) hoàn tán.

Động từ Sửa đổi

hoàn

 1. thuốc đông y thành viên tròn.
  Hoàn thuốc theo đơn.
 2. Trả lại.
  Hoàn lại vốn.
  Bồi hoàn.
  Cải tử hoàn sinh.
  Quy hoàn.
 3. Trở về hoặc hồi lại trạng thái .
  Nghèo vẫn hoàn nghèo.
  Mèo vẫn hoàn mèo.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi