Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨə̰ː˧˩˧ ve̤˨˩tʂəː˧˩˨ je˧˧tʂəː˨˩˦ je˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂəː˧˩ ve˧˧tʂə̰ːʔ˧˩ ve˧˧

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

trở về

  1. Quay lại chỗ , nơi.
    Trở về quê hương.

Dịch sửa

Tham khảo sửa