Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwï̤ŋ˨˩kwïn˧˧wɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwïŋ˧˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

quỳnh

  1. Cây trồng làm cảnh, hoa trắng, đơn độc, nở về đêm.
    Chăm sóc chậu hoa quỳnh.

Tham khảo sửa