Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwaːn˧˥hwa̰ːŋ˩˧hwaːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwan˩˩hwa̰n˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

hoán

  1. Nói đường đã được lọc hết chất bẩn, trắng sạch hơn trước.
    Đường hoán.

Động từ sửa

hoán

  1. Lọc sạch rồi lại cho đặc.
    Hoán nước đường.

Tham khảo sửa