Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwə̤ːn˨˩hwəːŋ˧˧hwəːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwəːn˧˧

Danh từ

sửa

huờn

  1. (Tây Nam Bộ Việt Nam) viên tròn, hoàn.

Động từ

sửa

huờn

  1. Tạo thành viên tròn.
  2. Trả lại.

Đồng nghĩa

sửa