Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ve˧˧je˧˥je˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ve˧˥ve˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

  1. Viên cho tròn.
    thuốc tễ.
  2. Gây được đầy đủ.
    Ấy là quả phúc nên cho tròn (Tú Mỡ)
  3. Vo cho săn.
    sợi chỉ.

Tham khảo sửa