Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ve˧˧je˧˥je˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ve˧˥ve˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

  1. Viên cho tròn.
    thuốc tễ.
  2. Gây được đầy đủ.
    Ấy là quả phúc nên cho tròn (Tú Mỡ)
  3. Vo cho săn.
    sợi chỉ.

Tham khảo

sửa