Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zup˧˥jṵp˩˧jup˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟup˩˩ɟṵp˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

giúp

  1. Góp sức làm cho ai việc gì hoặc đem cho ai cái gì đang lúc khó khăn, đang cần đến.
    Giúp bạn .
    Mỗi người giúp một ít tiền.
    Giúp cho một tay.
  2. Tác động tích cực, làm cho việc gì tiến triển tốt hơn.
    Nghị lực giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.

Tham khảo sửa