Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+4E98, 亘
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E98

[U+4E97]
CJK Unified Ideographs
[U+4E99]
Bút thuận
 

Tra cứu sửa

(bộ thủ Khang Hi 7, +4, 6 nét, Thương Hiệt 一日一 (MAM), tứ giác hiệu mã 10106, hình thái hoặc ⿱𣄼)

Ký tự dẫn xuất sửa

Tham khảo sửa

  • Khang Hi từ điển: tr. 87, ký tự 4
  • Đại Hán-Hòa từ điển: ký tự 262
  • Dae Jaweon: tr. 183, ký tự 10
  • Hán ngữ Đại Tự điển (ấn bản đầu tiên): tập 1, tr. 17, ký tự 16
  • Dữ liệu Unihan: U+4E98