Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨa̰ː˧˩˧ la̰ːʔj˨˩tʂaː˧˩˨ la̰ːj˨˨tʂaː˨˩˦ laːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂaː˧˩ laːj˨˨tʂaː˧˩ la̰ːj˨˨tʂa̰ːʔ˧˩ la̰ːj˨˨

Động từSửa đổi

trả lại

  1. Dưa lại (tiền, đồ dùng...) cho chủ.

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi