Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰa̤jŋ˨˩ viən˧˧tʰan˧˧ jiəŋ˧˥tʰan˨˩ jiəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰajŋ˧˧ viən˧˥tʰajŋ˧˧ viən˧˥˧

Danh từ sửa

thành viên

  1. Người hoặc đơn vị với tư cáchthành phần của một tổ chức, một tập thể.
    Các nước thành viên Liên Hợp Quốc.
    Thành viên ban chấp hành.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Thành viên, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam