Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
suk˧˥ və̰ʔt˨˩ʂṵk˩˧ jə̰k˨˨ʂuk˧˥ jək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂuk˩˩ vət˨˨ʂuk˩˩ və̰t˨˨ʂṵk˩˧ və̰t˨˨

Danh từ sửa

súc vật

  1. Giống vật nuôi trong nhà.
    Tiêm phòng cho súc vật.

Tham khảo sửa