Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣa̰ʔm˨˩ɣa̰m˨˨ɣam˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣam˨˨ɣa̰m˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

gặm

  1. Cắn dần dần từng một.
    Còn răng răng nhai, hết răng lợi gặm. (tục ngữ)
    Chuột gặm củ khoai.
    Chó gặm xương.
    Trâu gặm cỏ.

Tham khảo sửa