Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣa̰ʔm˨˩ɣa̰m˨˨ɣam˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣam˨˨ɣa̰m˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

gặm

  1. Cắn dần dần từng một.
    Còn răng răng nhai, hết răng lợi gặm. (tục ngữ)
    Chuột gặm củ khoai.
    Chó gặm xương.
    Trâu gặm cỏ.

Tham khảo

sửa