Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

ru

  1. Hội bóng bầu dục (Rugby Union).

Tham khảoSửa đổi