Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲṵ˧˩˧ɲu˧˩˨ɲu˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲu˧˩ɲṵʔ˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

nhủ

  1. Dặn dò ân cần.
    Nhủ con cái.

Tham khảo sửa