Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

dàu

  1. thẳng.
    dàu tàng pây
    thẳng đường mà đi.

Tham khảo sửa

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên