Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zo̰ʔ˨˩jo̰˨˨jo˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟo˨˨ɟo̰˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

giộ

  1. Như trộ.
    Đừng giộ cháu nó sợ.

Tham khảo sửa