Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zo̰ʔ˨˩jo̰˨˨jo˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟo˨˨ɟo̰˨˨

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

giộ

  1. Như trộ.
    Đừng giộ cháu nó sợ.

Tham khảo Sửa đổi