Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋuən˨˩ŋuəŋ˧˧ŋuəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋuən˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Danh từ sửa

nguồn

 1. Nơi mạch nước ngầm xuất hiện và bắt đầu chảy thành dòng nước.
  • Ca dao Việt Nam:
   Công cha như núi Thái Sơn,
   Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
 2. Vật hay nơi làm nảy sinh một vật khác hoặc một hiện tượng, một năng lượng.
  Nguồn nhiệt.
  Nguồn ánh sáng.
  Nguồn điện.
  Nguồn hàng.
 3. Điều làm nảy ra một tình cảm, một trạng thái.
  Nguồn vui.
  Nguồn an ủi.
  Nguồn lo lắng.

Từ dẫn xuất sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa