Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨə̤w˨˩tʂəw˧˧tʂəw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂəw˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

trầu

  1. Miếng cau, trầu không, vỏvôi nhai với nhau.
    Miếng trầu làm đầu câu chuyện. (tục ngữ)

Dịch sửa

Tham khảo sửa