Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓa̤ːw˨˩ɓaːw˧˧ɓaːw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːw˧˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

bào

 1. Đồ dùng của thợ mộclưỡi thép đặt ngang để nạo nhẵn mặt gỗ.
  Có nhiều thứ bào có lưỡi to nhỏ khác nhau.
 2. Áo dàitay rộng (cũ).
  Giọt châu thánh thót thấm bào (Truyện Kiều)

Động từ sửa

bào

 1. Dùng bào để cho mặt gỗ được nhẵn.
  Mặt bàn này chưa bào được thực nhẵn
 2. Làm cho đau xót.
  Sinh càng thảm thiết khát khao, như nung gan sắt như bào lòng son (Truyện Kiều)

Tham khảo sửa