Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲaʔan˧˥ɲaŋ˧˩˨ɲaŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲa̰n˩˧ɲan˧˩ɲa̰n˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

nhẵn

 1. Trơn, không gợn, không ráp.
  Bào cho thật nhẵn.
 2. Không còn gì.
  Hết nhẵn cả tiền.
 3. Quen lắm.
  Nhẵn mặt.
  Đi nhẵn đường.

Dịch sửa

Tham khảo sửa