Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
faːp˧˥fa̰ːp˩˧faːp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
faːp˩˩fa̰ːp˩˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

pháp

  1. Quy tắc, luật định.