Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗṵʔk˨˩ɗṵk˨˨ɗuk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗuk˨˨ɗṵk˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

đục

 1. Dụng cụ gồm một thanh thép, đầu có lưỡi sắc, và một chuôi cầm, dùng để tạo thành những chỗ lõm hoặc những lỗ trên các vật rắn như gỗ, đá, kim loại.

Tính từ sửa

đục

 1. Có nhiều gợn nhỏ vẩn lên làm cho mờ, không trong suốt.
  Nước đục.
  Mặt thuỷ tinh hơi đục.
  Đục thuỷ tinh thể (tình trạng thuỷ tinh thể bị mất tính trong sáng, làm suy giảm thị lực).
  Chết trong hơn sống đục (b ).
 2. (Âm thanh) Trầmnặng, không thanh, không trong trẻo.
  Giọng đục.

Trái nghĩa sửa

Từ dẫn xuất sửa

Động từ sửa

đục

 1. Tạo thành những chỗ lõm hoặc những lỗ trên các vật rắn như gỗ, đá, kim loại bằng tác dụng của sức đập trên cái.
  Đục đá.
  Đục mộng bàn.
  Đục tượng.
 2. (Sâu mọt) Làm cho rỗng bên trong bằng cách ăn dần.
  Sâu đục thân lúa.
  Tấm gỗ bị mối đục ruỗng.
 3. (Ít dùng) Như đục khoét

Dịch sửa

Tham khảo sửa