Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗa̰ʔwk˨˩ɗa̰wk˨˨ɗawk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗawk˨˨ɗa̰wk˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ

sửa
đọc: nhìn thấyhiểu các chữ hoặc thông tin viết được khác

Dịch

sửaTham khảo

sửa
  • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)