Tiếng Việt

sửa
 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Danh từ

sửa
kim loại: cái nào của nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố mà có các liên kết kim loại với nguyên tử kim loại khác; bình thường chúng bóng, dễ uốn một tí và rắn

Dịch

sửa