Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ta̰ːʔw˨˩ tʰa̤jŋ˨˩ta̰ːw˨˨ tʰan˧˧taːw˨˩˨ tʰan˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
taːw˨˨ tʰajŋ˧˧ta̰ːw˨˨ tʰajŋ˧˧

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

tạo thành

  1. Làm nên, gây nên.

Dịch sửa

Tham khảo sửa